Apie projektą

Kontekstas ir tikslinės grupės

Europa šiuo metu išgyvena didžiausią migrantų krizę nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Niekada anksčiau tiek daug žmonių nebėgo dėl politinių persekiojimų ir karo savo šalyse.

Europoje įsigalint visuomenės senėjimo tendencijoms, kuomet pagyvenusių žmonių, palyginti su darbingo amžiaus gyventojais, skaičius nenumaldomai auga, ES šalys susiduria su specifiniais iššūkiais.

Vis dėlto dauguma europiečių, sulaukusių pensinio amžiaus, turi nemenką potencialą - jei ne išlikti darbo rinkoje, tai bent prisidėti prie visuomenės gerovės per aktyvaus pilietiškumo bei savanorystės veiklas.

Projektu siekiama padėti migrantams ir pabėgėliams geriau integruotis į priimančiąją visuomenę, pasitelkiant į pagalbą senjorus savanorius. Taip bus skatinama savanorystė tarp vyresnio amžiaus gyventojų bei mažinama jų socialinė atskirtis.

Projektas skirtas dviem pagrindinėms tikslinėms grupėms:

Pagrindiniai projekto tikslai

Uždaviniai projekto partneriams

Pagrindiniai rezultatai